Temmuz 04, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
Ana Sayfa Banner
Formlar

Formlar (4)

Sözleşme Örnekleri
Süresi Belirli Kısmi Süreli İş Sözleşmesi indirmek için tıklayınız
 
Süresi Belirsiz Kısmi Süreli İş Sözleşmesi indirmek için tıklayınız
 
Bag-Kur İle İlgili Formlar
Yaşlılık Aylığı Talep Formu indirmek için tıklayınız
 
Ölüm Aylığı Talep Formu indirmek için tıklayınız
 
Malullük Aylığı Talep Formu indirmek için tıklayınız
 
Yaşlılık Toptan Ödeme Talep Formu indirmek için tıklayınız
 
Şirket Ortaklarının Re'sen Tescili İçin Doldurulacak Sosyal Güvenlik Bilgi Formu indirmek için tıklayınız
 
Bağ-Kur Sigortalılık Belgesi (1479 Sayılı Kanuna Göre) indirmek için tıklayınız
 
Sigortalılık Süresi Tespiti Talep Dilekçesi indirmek için tıklayınız
 
1479 Sayılı Kanuna Göre Sigortalılık Tespit Belgesi indirmek için tıklayınız
 
1479 Ve 2926 Sayılı Kanunlara Göre Bağ-Kur Basamak Yükseltme Dilekçesi indirmek için tıklayınız
 
1479 Ve 2926 Sayılı Kanunlara Tabi Sigortalıların Askerlik Süresini Borçlanma Hizmet Cetveli indirmek için tıklayınız
 
İsteğe Bağlı Sigortalıların 10 Yıllık Borçlanması İle İlgili Taahhütname indirmek için tıklayınız
 
1479 Sayılı Kanuna Göre İsteğe Bağlı Sigortalılık Talep Dilekçesi indirmek için tıklayınız
 
2108 Sayılı Muhtar Ödenek Ve Sosyal Güvenlik Yasası Gereğince Mülki
Amirliklerce Bağ-Kur'a Verilmek Üzere Düzenlenen Borçlanmaya Esas Hizmet Belgesi
indirmek için tıklayınız indirmek için tıklayınız
 
2108 Sayılı Kanuna Tabi Muhtarların Borçlanmaya Esas Hizmet Süreleriyle İlgili
Dilekçe Ve Taahhütname
indirmek için tıklayınız
 
Bağ-Kur Sigortalılık Belgesi (Muhtarlar İçin) indirmek için tıklayınız
 
Bağ-Kur Sigortalılık Belgesi (2926 Sayılı Kanuna Göre) indirmek için tıklayınız indirmek için tıklayınız
 
Tarımda Kendi Nam Ve Hesabına Çalışanların Bildirim Cetveli indirmek için tıklayınız
 
Tevkifat Yapılmaması İçin Dilekçe indirmek için tıklayınız
 
Terk Tarihinden Sonra Ödenen Primlerin Sigortalılık
Süresi Olarak Değerlendirilmesi Talep Dilekçesi
indirmek için tıklayınız
 
Muhtarlık Borçlanma Talebi indirmek için tıklayınız
 
Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerini Borçlanmalarına İlişkin Taahhütname indirmek için tıklayınız
 
Bağ-Kur Sigortalısı Olanların 3201 Sayılı Kanuna Göre Borçlanma Talep Dilekçesi indirmek için tıklayınız
 
3201 Sayılı Kanuna Göre Borçlanma Talebi indirmek için tıklayınız
 
Tasfiye Edilen Hizmet Sürelerini İhya Etme Talep Dilekçesi indirmek için tıklayınız
 
Diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından Emekli Olup
Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeyecekler İçin Beyan Dilekçesi (Form)
indirmek için tıklayınız
 
1479 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalılar İçin Bağ-Kur Sağlık Karnesi Talep Formu indirmek için tıklayınız
 
Bağ-Kur Sigortalılık Belgesi(1479 Sayılı Kanuna Göre) indirmek için tıklayınız
 
Tarım Sigortalıları İçin Bağ-Kur Sağlık Karnesi Talep Formu indirmek için tıklayınız
 
Bağ-Kur Sigortalılık Belgesi(2926 Sayılı Kanuna Göre) indirmek için tıklayınız indirmek için tıklayınız
 
Kurum Sağlık Kurulu Başkanlığınca Rapor İncelenmesi Talep Yazısı indirmek için tıklayınız
 
Tedavi Giderleri Talep Formu indirmek için tıklayınız
 
Eczane-Reçete Ve Fatura Teslim Formu indirmek için tıklayınız
 
İade Malzemelere İlişkin Form (Taahhütname) indirmek için tıklayınız
 
Konu:Reçeteleriniz/Faturalarınız indirmek için tıklayınız
 
Konu:Reçeteleriniz indirmek için tıklayınız
 
SSK İle İlgili Formlar
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi indirmek için tıklayınız
 
Sigortalı Bildirim Belgesi indirmek için tıklayınız
 
İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi indirmek için tıklayınız
 
Askerlik Borçlanması Talep Dilekçesi indirmek için tıklayınız
 
Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi indirmek için tıklayınız
 
Sigortalı Hesap Fişi indirmek için tıklayınız
 
Sigorta Kolu Tercih Bildirimi indirmek için tıklayınız
 
İstek ve Tescil Belgesi indirmek için tıklayınız
 
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (Ek-2) indirmek için tıklayınız
 
Sigortalı Hesap Fişi (Ek-11) indirmek için tıklayınız
 
İş Göremezlik Belgesi indirmek için tıklayınız
 
Dilekçe Örnekleri indirmek için tıklayınız
 
Vizite Kağıdı (Sigortalıya Ait, Ek 4) indirmek için tıklayınız
 
Vizite Kağıdı
(Sigortalının Eşi ve Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Çocuklarına Ait, Ek 5)
indirmek için tıklayınız
 
Sağlık Belgesi
(Sigortalının Eşi ve Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Çocukları ile Ana ve Babasına Ait)
indirmek için tıklayınız
 
İşyeri Bildirgesi (Ek-1) indirmek için tıklayınız
 
Aylık Prim Hizmet Belgesi (Ek-3) [1] [2] indirmek için tıklayınız
 
Vizite Kağıdı (Sigortalıya Ait) (Ek-4) indirmek için tıklayınız
 
Vizite Kağıdı
(Sigortalının Eşi ve Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Çocuklarına Ait) (Ek-5)
indirmek için tıklayınız
 
Sağlık Belgesi
(Sigortalının Eşi ve Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Çocukları ile Ana ve Babasına Ait) (Ek-6)
indirmek için tıklayınız
 
Sigortalı Bildirim Belgesi (Ek-7) indirmek için tıklayınız
 
Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu (Ek-8) indirmek için tıklayınız
 
Serbest Muhasebecilik (SM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavirlik (YMM)
Hizmetlerine İlişkin Bildirim Formu (Ek-9)
indirmek için tıklayınız
 
İnşaatın İkmal Edilen Kısmının, Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel (Ek-10) indirmek için tıklayınız
 
Vergi İle İlgili Formlar
Kurumlar Vergisi Beyannamesi indirmek için tıklayınız
 
Kurum Ortaklarına Ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim indirmek için tıklayınız
 
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi indirmek için tıklayınız
 
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Eki
(Gelirlerini Mart Ayında Beyan Edenler Tarafından Doldurulacaktır.)
indirmek için tıklayınız
 
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
(Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olanlar İçin)
indirmek için tıklayınız
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
(Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin)
indirmek için tıklayınız
 
Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Ek Föy indirmek için tıklayınız
 
Katma Değer Vergisi Beyannamesi - 1
(Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)
indirmek için tıklayınız
 
1 No.Lu Kdv Beyannamesinin Doldurulmasına İlişkin Açıklamalar Ve İşlem Kodları indirmek için tıklayınız
 
Katma Değer Vergisi Beyannamesi - 2
(Vergi Sorumluları İçin)
indirmek için tıklayınız
 
Muhtasar Beyanname
(G.V.K. 94 Üncü Ve Geçici 67 İnci Maddeleri İle K.V.K. 15 İnci Ve 30 Uncu Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin)
indirmek için tıklayınız
 
Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi - 1
(I Sayılı Liste : Petrol Ürünleri Ve Doğalgaz İle Diğer Malların Teslimleri İçin)
indirmek için tıklayınız
 
Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi - 2a
(II Sayılı Liste : Kayıt Ve Tescile Tabi Olan Motorlu Taşıtlar İçin )
indirmek için tıklayınız
 
Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi - 2b
(II Sayılı Liste : Kayıt Ve Tescile Tabi Olmayan Motorlu Taşıtlar İçin )
indirmek için tıklayınız
 
Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi - 4
(IV Sayılı Liste : Dayanıklı Tüketim Ve Diğer Malların Teslimleri İçin )
indirmek için tıklayınız
 
Harç Beyannamesi (1 No.Lu)
(Tapuda Kayıtlı Olmayan Gayrimenkullerin Zilyetliğinin Devri İçin)
indirmek için tıklayınız
 
Harç Beyannamesi (2 No.Lu)
(Arsa Ve Arazi Üzerine Yeniden İnşa Olunacak Bina Ve Sair Tesisler İçin )
indirmek için tıklayınız
 
Harç Beyannamesi (4 No.Lu)
(492 Sayılı Harçlar Kanununa Göre Harç Tahsiline Yetki Verilenlerce Tahsil Olunan Harçlar İçin )
indirmek için tıklayınız
 
Damga Vergisi Beyannamesi
(Damga Vergisi Kanunu Gereğince Makbuz Karşılığı Ödenecek Damga Vergisine İlişkin)
indirmek için tıklayınız
 
Özel İletişim Vergisi Beyannamesi indirmek için tıklayınız
 
Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi indirmek için tıklayınız
 
Hizmet Vergisi Beyannamesi
(Sigorta Muameleleri Vergisi)
indirmek için tıklayınız
 
Hizmet Vergisi Beyannamesi
(Banka Muameleleri Vergisi)
indirmek için tıklayınız
 
4325 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kazançlara Ait Geçici Vergi İndirimine İlişkin Bildirim indirmek için tıklayınız
 
Geçici Vergi Beyannamesi
(Gelir Vergisi Mükellefleri İçin)
indirmek için tıklayınız
 
Geçici Vergi Beyannamesi
(Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
indirmek için tıklayınız
 
Deniz Araçlarında Yer Alan Vergisiz Yakıtın Devrine İlişkin Beyanname indirmek için tıklayınız
 
Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi 3a
(III Sayılı Liste : Alkollü İçkiler İçin)
indirmek için tıklayınız
 
Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi 3b
(III Sayılı Liste : Tütün Mamülleri İçin)
indirmek için tıklayınız
 
Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi 3c
(III Sayılı Liste : Kolalı Gazoz İçin)
indirmek için tıklayınız
 
Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamesi indirmek için tıklayınız
 

Döviz Modülü

T.C. M.B. Alış Satış
USD USD 16.7935 TL 16.8237 TL
EURO EURO 17.5322 TL 17.5638 TL
Serbest Piyasa Alış Satış
USD USD 16.8070 TL 16.8700 TL
EURO EURO 17.4960 TL 17.5830 TL
(www.piyasadoviz.com)

Genel Bilgiler

2022-23 SGK PRİMİNE ESAS TABAN VE TAVANI

2022-22 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

TEMMUZ-2022 VERGİ BÜLTEN

HAZİRAN-2022 VERGİ BÜLTEN

2022-18 YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÜNDELİKLER HARCIRAH UYGULAMASI

2022-17 KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE ÇOCUK YARDIMI

2022-16 PERSONEL ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

2022-15 DAĞITILAN KAR PAYLARI ÜZERİNDEN HESAPLAN TEVKİFAT ORANININ %10 DÜŞÜRÜLMESİ

2022-14 2022 YILINDA KDV İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE UYGULANACAK İADE SINIRI