Ağustos 02, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
Ana Sayfa Banner

İş Kanununa Göre Kesilecek Para Cezaları

İŞ KANUNU’NA GÖRE KESİLECEK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE 2013 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI

KANUN M AD.

CEZA

MAD.

CEZAYI GEREKTİREN FİİL

CEZA MİKTARI (TL)

AÇIKLAMA

3

98

İşyerinin açılışını ve kapanışını bildirmemek. ışyennı bildirme yükümlülüğüne aykın davranmak

146 (•) 1.465 (") 14.651 (•**)

(*) Maddenin birinci ve ikinci fıkralanna aykırı davranan işverene veya işveren vekiline çalıştırılan her işçi ıçm (*•) 85 madde kapsamındaki işyerlerinde çalıştırılan her işçi için (***) işyerini muvazalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı

 

 

işyerini muvazaalı olarak bildirmemek

14.651

Işyerın ımuvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı

5

99/a

işçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

119

Bu durumdaki her işçi için

7

99/a

Geçici ış ilişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak

119

Bu durumdaki her işçi için

8

99/b

Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi düzenlememek

119

Bu durumdaki her işçi için

14

99/b

Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak

119

Bu durumdaki her işçi için

 

QQ İr

Içtan ayrılan ısrn/a Pahıma Ralnaçı varmamak halnaua narrafia aykırı hilni varmak

119

Bu durumdaki her işçi

 

 

■ ' -i"—" rı/'' — -w                                         /                     

 

için

29

100

Madde hükmüne aykın olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

485

işten çıkarılan her işçi için

30

101

Ozûrlû ve eski hükümlü çalıştırmamak

1.833

Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

32

102/a

Ücret ile bu kanundan doğan veya TIS'den ya da ış sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

135

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

32

1027a

Ücret, pnm, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek

135

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

37

1027b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

485

 

38

1027b

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek

485

 

39

1027a

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

135

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

41

102/C

Fazla çalışma ücretim ödememek veya işçiye hak ettiği serbest zamanı attı ay içinde vermemek veya işçinin onayını almadan fazla çalışma yaptırmak

237

Bu durumdaki her işçi için

52

102/b

Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek

485

 

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek

237

Bu durumdaki her işçi için

57

103

İzm ücretini yasaya aykın şekilde Ödemek veya eksik ödemek

237

Bu durumdaki her işçi için

59

103

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

237

Bu durumdaki her işçi için

60

103

Yıllık izm yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

237

Bu durumdaki her işçi için

63

104

Çalışma sürelenne ve buna dair yönetmelik hükumlenne uymamak

1.294

 

64

104

Telafi çalışması usullerine uymamak

237

Bu durumdaki her işçi için

65

104

Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği düzenlemelerine uymamak

237

Bu durumdaki her işçi için

68

104

Ara dinlenmesini uygulamamak

1.294

 

69

104

Işçllen gecelen 7 5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalannı değiştirmemek

1.294

 

71

104

Çocukları çalıştırma yaşma ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak

1.294

 

72

104

Yer ve su altında çalıştırma yasağına uymamak

1.294

 

73

104

Çocuk ve genç ışçılen gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlenne aykın hareket etmek

1.294

 

74

104

Doğum öncesi-sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz cin vermemek

1.294

 

75

104

İşçi özlük dosyasını düzenlememek

1.294

 

76

104

Çalışma surelenne ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

1.294

 

77

105/c

iş sağlığı ve güvenliği hükümlenne aykın davranmak

1.348

 

78

105/a

iş sağlığı ve güvenliği yonetmelıkJenne aykırı davranmak

270

Alınmayan her ış sağlığı ve güvenliği önlemi ıçm ve alınmayan önlemler ıçm izleyen her ay aynı miktar

78

105/c

İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken veya ürünler için belge almamak

1.348

 

79

105/c

Faairyeb durdurulan ışı cm almadan devam ettirmek kapatılan işyerini emse açmak

1.348

 

80

105/c

iş sağlığı ve güvenliği kurularının kurulması ve çafcştınlması ile ıigüı hükümlere aykın davranmak

1.348

 

81

105/c

İş sağlığı ve güvenliği hizmetten ile ilgili yükümlülükten yerme getirmemek

1.348

 

85/1

105/d

Mesleki eğitim almamış işçi çalıştırmak

593

Her işçi için

85/2

105/d

Ağr ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçüklen çalıştırmak veya yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlanna aykın işçi çalıştırmak

1.348

Her işçi ıçm

86

105/b

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için sağlık raporu almamak

270

Bu durumdaki her işçi ıçm

87

105/b

18 yaşından küçük işçiler için sağlık raporu almamak

270

Bu durumdaki her çocuk ıçm

88

105/c

Gebe ve emzikli kadınlar hekkındakı yönetmelik hükümlerine uymamak

1.348

 

89

105/C

İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine aykın davranmak

1.348

 

90

4904

20/h

106

iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetim Iş-Ku^dan izin almadan yürütmek

14.651

 

92/2

107/1-a

Teftış sırasında davete gelmemek, ifade ve bdgı vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, iş Müfettışlennın 92/1 fıkrada yazılı görevlerim yapmak içm kendılenne her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerim yenne getirmemek

11.721

 

96/1

107/1-b

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işveren ışverenlerce telkinlerde veya kötü davranışlarda bulunmak

11.721

 

 

107/2

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engelemek

11.721

 

Döviz Modülü

T.C. M.B. Alış Satış
USD USD 8.4139 TL 8.4290 TL
EURO EURO 10.0084 TL 10.0264 TL
Serbest Piyasa Alış Satış
USD USD 8.4080 TL 8.4300 TL
EURO EURO 9.9590 TL 9.9930 TL
(www.piyasadoviz.com)

Genel Bilgiler

MART 2021 VERGİ BÜLTEN

2021-21 FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI

2021-20 KDV TEVKİFAT UYGULAMASI DEĞİŞİKLİĞİ

2021-19 DÖVİZ KURLARI 31.12.2020

2021-18 YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÜNDELİKLER HARCIRAH UYGULAMASI

2021-17 KIDEM TAZMİNATI VE ÇOCUK YARDIMI

2021-16 2021 YILINDA KDV İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE UYGULANACAK İADE SINIRI

2021-15 2021 YILI GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI

2021-14 2021 YILI ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI