Ağustos 02, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
Ana Sayfa Banner

Beyannameye Dahil Edilmeyecek Gelirler

YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI
Bir kişinin gelirinin birden fazla gelir unsurundan oluşması mümkündür. Bu durumda hangi gelirlerin beyannameye dahil edileceğine ilişkin açıklamalar aşağıdadır.

TAM MÜKELLEFİYETTE;

BEYANNAMEYE DAHİL EDİLMEYECEK GELİRLER (Md.86)

Aşağıdaki gelirler için beyanname verilmeyecektir.

 • Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar.
 • Vergi kesintisine tabi tutulmuş olan mevduat faizleri ve repo gelirleri. (GVK Geç.67)
 • Vergi kesintisine tabi tutulmuş olan özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları. (GVK Geç.67)
 • Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payları (GVK Geç.67)
 • Kurumların 31.12.1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançların dağıtımı dolayısıyla elde edilen kar payları. (GVK Geç.62)
 • Kurumların karlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kar dağıtım işlemleri sonucunda elde edilen kar payları.
 • Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı,
 • Toplamı (2012 için) 1.290 TL’yi aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları.
 • Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler ile birden fazla işverenden alınan ve birden sonraki işverenden alınanların toplamı 25.000 TL’yi aşmayan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler
 • Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve toplamı (2012 için) 25.000 TL’yi aşmayan gayrimenkul ve menkul sermaye iratları
 • Tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan her nevi tahvil ve hazine bonosu gibi menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler.


Diğer gelirler dolayısıyla yıllık beyanname verilmesi durumunda da yukarıda saydığımız bu gelirler yıllık beyannameye dahil edilmeyecektir.

Döviz Modülü

T.C. M.B. Alış Satış
USD USD 8.4139 TL 8.4290 TL
EURO EURO 10.0084 TL 10.0264 TL
Serbest Piyasa Alış Satış
USD USD 8.4080 TL 8.4300 TL
EURO EURO 9.9590 TL 9.9930 TL
(www.piyasadoviz.com)

Genel Bilgiler

MART 2021 VERGİ BÜLTEN

2021-21 FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI

2021-20 KDV TEVKİFAT UYGULAMASI DEĞİŞİKLİĞİ

2021-19 DÖVİZ KURLARI 31.12.2020

2021-18 YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÜNDELİKLER HARCIRAH UYGULAMASI

2021-17 KIDEM TAZMİNATI VE ÇOCUK YARDIMI

2021-16 2021 YILINDA KDV İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE UYGULANACAK İADE SINIRI

2021-15 2021 YILI GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI

2021-14 2021 YILI ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI