Ağustos 02, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
Ana Sayfa Banner

İşkur Tarafından Uygulanacak İdari Para Cezası Miktarları

PRATİK BİLGİLER

SOSYAL GÜVENLİK

KANUN M AD.

CEZA M AD.

CEZAYI GEREKTİREN FİİL

CEZA MİKTARI (TL)

AÇIKLAMA

4857/30

101

ÖZEL SEKTÖRDE

OzCırlCı çalıştırmamak

1.833

Çalıştınlmayan her özürlü ve her ay için uygulanır.

4857/30

101

KAMUDA

özürlü ve/veya eski hükümlü çalıştırmamak

1.833

Çalıştınlmayan her özürlü ve eski hükümlü ve her ay için uygulanır.

4904/17

20/a

Özel istihdam bürolarınca yurt dışı ış ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerini Kuruma onaylatmamak

439

Onaylatılmayan her bir hizmet akdi için uygulanır.

4904/19

20/b

özel istihdam bürolarınca Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri talebin tebliği tarihinden itibaren 15 gıın içerisinde Kuruma vermemek.

880

Kurumca istenilen bılgı/belgeler ile istatistik tablolarının yapılan tebliğe rağmen bıldınlen sûre içinde göndenlmemesı veya geciktirilmesi halinde uygulanır.

4904/17

20/c

özel istihdam bürolarınca Kurum müfettişlerince istenilen bilgi, belge, kayıt ve defterten 15 gün içerisinde ibraz etmemek

1.759

Müfettişlerce istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde gönderilmemesi veya geciktirilmesi halinde uygulanır.

4904/3-d

20/d

İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık fiili yanı sıra aynı zamanda iş arayanlardan ücret alarak/menfaat temin etmek

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine aykın davranan kişilere 2.000 TL’den 50.000 TLVe kadar, ayrıca Kuruma onaylatılmayan her bir yurt dışı hizmet akdi için de 300 TL.

14.652

İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık fiilinin aynı zamanda ış arayanlardan ücret alınarak/menfaat temin edilerek yapılması halinde gerçek ve tüzel kişilere ayrıca İPC uygulanır.

4904/3-d

20/d

Kurum izni olmaksızın kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracakları işçileri yurt dışına işçi götürmek

2.930

Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürenlere uygulanır.

4904/3-d

20/d

Yurt dışı hizmet akdini Kuruma onaylatmamak

439

Yurt dışına işçi götürme izni olsun olmasın hizmet akitlenni Kuruma onaylatmayanlara uygulanır.

4904/3-d

20/d

Kurum izni almaksızın yurt dışına götürülecek işçılenn teminine yönelik olarak ilan vermek

2.930

Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçlanyla ilan veren firmalara (izinli özel istihdam büroları hariç) uygulanır.

İŞ KUR TARAFINDAN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI (İPC) MİKTARLARI

4904/3-d

20/d

Kurum harici daimi işçi almak

36.632

Kurum harici daimi işçi alımı fiili için uygulanır.

4904/3-d

20/d

Kurum harici geçici işçi almak

21.979

Kurum hancı geçici işçi alımı fiili için uygulanır

4904/21

20/e

Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermemek

2.930

Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgelenn verilmemesi halinde her bir fiil için özel kesim işyerlerine uygulanır

4904/19

20/f

Bürolarca. ış arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanmak

2.930

İş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgilen, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanan bürolara her bir fiil için uygulanır

4904/19

20/f

İş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin etmek

14.652

İş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin eden bürolara her bir fiil için uygulanır.

4904/19

20/g

Kanunun 19 maddesinde tanımlanan geçersiz anlaşma düzenlemek

2.930

Geçersiz anlaşma düzenleyen özel istihdam bürolarına her bir fiil için uygulanır.

4904/17

20/h

Kurumdan izin almadan ış ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinde bulunmak

14.652

İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin ilk tespitinde uygulanır

4904/17

20/h

Kurumdan izin almadan ış ve işçi bulmaya aracılık fiilini tekrar etmek

29.307

İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin tekran halinde uygulanır.

4904/20

20/ı

Kurumdan izin belgesi almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti gösteren kişiler ile Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürmek isteyen kişilere ait iş ve işçi bulma ilanını yayınlamak

7.326

Yayın kuruluşlanna fiilin her bir tekrarında uygulanır

4904/19

20/j

Çalışma izni almayan yabancılar için aracılık faaliyetinde bulunmak

7.326

Çalışma izni almayanlar için aracılık faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere (özel istihdam büroları dahil) her bir fiil için uygulanır

Döviz Modülü

T.C. M.B. Alış Satış
USD USD 8.4139 TL 8.4290 TL
EURO EURO 10.0084 TL 10.0264 TL
Serbest Piyasa Alış Satış
USD USD 8.4080 TL 8.4300 TL
EURO EURO 9.9590 TL 9.9930 TL
(www.piyasadoviz.com)

Genel Bilgiler

MART 2021 VERGİ BÜLTEN

2021-21 FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI

2021-20 KDV TEVKİFAT UYGULAMASI DEĞİŞİKLİĞİ

2021-19 DÖVİZ KURLARI 31.12.2020

2021-18 YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÜNDELİKLER HARCIRAH UYGULAMASI

2021-17 KIDEM TAZMİNATI VE ÇOCUK YARDIMI

2021-16 2021 YILINDA KDV İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE UYGULANACAK İADE SINIRI

2021-15 2021 YILI GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI

2021-14 2021 YILI ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI