Ağustos 02, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
Ana Sayfa Banner

Beyannameye Dahil Edilecek Gelirler

YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI
Bir kişinin gelirinin birden fazla gelir unsurundan oluşması mümkündür. Bu durumda hangi gelirlerin beyannameye dahil edileceğine ilişkin açıklamalar aşağıdadır.

TAM MÜKELLEFİYETTE:

BEYANNAMEYE DAHİL EDİLECEK GELİRLER (Md.85 >

Aşağıdaki gelirler için (istisna hadleri içinde kalan kısımları hariç) yıllık beyanname verilecektir.

  • Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazançlar
  • Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazançlar
  • Serbest meslek kazançlar
  • 20.000 TL’yi aşan Diğer kazanç ve iratlar (2012 yılı için)
  • Tevkif suretiyle vergilendirilmemiş Ücretler (Diğer ücretler hariç)
  • Birden fazla işverenden alınan ve birden sonraki işverenden alınanların toplamı 2012 yılı için 25.000 TL'yi aşan tevkif suretiyle vergilendirilmiş Ücretler,
  • Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve toplamı 25.000 TL’yi (2012) aşan Gayrimenkul ve Menkul sermaye iratları,
  • Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı (2012 yılı için) 1.290 TL’yi aşan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları,


Gelir Vergisi mükellefli,Ticari ve gerçek usulde tespit edilen zirai kazançlar ile serbest meslek kazançlan ile ilgili olarak bu faaliyetlerden zarar edilmiş olsa dahi yıllık beyanname vermek zorundadırlar.

Döviz Modülü

T.C. M.B. Alış Satış
USD USD 8.4139 TL 8.4290 TL
EURO EURO 10.0084 TL 10.0264 TL
Serbest Piyasa Alış Satış
USD USD 8.4080 TL 8.4300 TL
EURO EURO 9.9590 TL 9.9930 TL
(www.piyasadoviz.com)

Genel Bilgiler

MART 2021 VERGİ BÜLTEN

2021-21 FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI

2021-20 KDV TEVKİFAT UYGULAMASI DEĞİŞİKLİĞİ

2021-19 DÖVİZ KURLARI 31.12.2020

2021-18 YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÜNDELİKLER HARCIRAH UYGULAMASI

2021-17 KIDEM TAZMİNATI VE ÇOCUK YARDIMI

2021-16 2021 YILINDA KDV İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE UYGULANACAK İADE SINIRI

2021-15 2021 YILI GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI

2021-14 2021 YILI ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI