Ağustos 02, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
Ana Sayfa Banner

2021-16 2021 YILINDA KDV İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE UYGULANACAK İADE SINIRI

515

2021 YILINDA KDV İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE UYGULANACAK İADE SINIRI

29.12.2020 Tarih ve31349 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan33 Seri No'lu KDV Uygulama Genel Tebliği ile 01.01.2021 indirimli orana tabi işlemlerde iade sınırı 2021 yılı için 18.900 TL olarak belirlenmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinde; Cumhurbaşkanınca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Cumhurbaşkanınca belirlenen sınırı aşan kısmının, maddede sayılan borçlara yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebileceği hükmü yer almaktadır.

Kanun’un verdiği yetkiye istinaden, Bakanlar Kurulu 2017/9759 sayılı Karar ile indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili bu sınırı 2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlemişti.

2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınır; bir önceki yıldaki tutarın, yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenmektedir. Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmamakta, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’nin en yakın katına yükseltilmektedir.

2020 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %9,11 olarak hesaplanmış ve 28 Kasım 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 521 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

29 Aralık 2020 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 33 seri numaralı “KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yeniden değerleme oranı dikkate alınarak söz konusu tutarın 2021 yılı için 18.900 TL olarak hesaplandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı, 2021 yılında 18.900 TL olarak uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

Yakup UYGUN – İbrahim ÖNER

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Döviz Modülü

T.C. M.B. Alış Satış
USD USD 8.4139 TL 8.4290 TL
EURO EURO 10.0084 TL 10.0264 TL
Serbest Piyasa Alış Satış
USD USD 8.4080 TL 8.4300 TL
EURO EURO 9.9590 TL 9.9930 TL
(www.piyasadoviz.com)

Genel Bilgiler

MART 2021 VERGİ BÜLTEN

2021-21 FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI

2021-20 KDV TEVKİFAT UYGULAMASI DEĞİŞİKLİĞİ

2021-19 DÖVİZ KURLARI 31.12.2020

2021-18 YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÜNDELİKLER HARCIRAH UYGULAMASI

2021-17 KIDEM TAZMİNATI VE ÇOCUK YARDIMI

2021-16 2021 YILINDA KDV İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE UYGULANACAK İADE SINIRI

2021-15 2021 YILI GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI

2021-14 2021 YILI ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI