Ağustos 13, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
Ana Sayfa Banner

2022-16 PERSONEL ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

404

 

PERSONEL ÜCRETLERİNDE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

 

 

25.12.2021 Tarih ve 31700 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında personel ücretlerinde asgari ücret kadarlık kısmına uygulanmak üzere Gelir Vergisi ve Damga Vergisi istisnası düzenlemesi yapılmıştır.  

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinde gelir vergisinden istisna ücretler sayılmaktadır. 7349 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle söz konusu maddenin birinci fıkrasına 18 numaralı bent eklenmiştir.

“18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.).”

Buna göre personelin, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından (5.004 TL) işçi sosyal güvenlik kurumu primi (700,56 TL) ve işsizlik sigorta primi (50,04 TL) düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (4.253,40 TL) gelir vergisinden istisna olarak değerlendirilecektir. Söz konusu istisnadan asgari ücretliler ile asgari ücretin üzerinde ücret alanlar da ücretlerinin asgari ücret kadarlık kısmı için yararlanabileceklerdir.

Personel ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmına damga vergisi istisnası uygulanacaktır. Aşan kısım üzerinden ise % 0,759 oranında damga vergisi hesaplanması yapılacaktır.

Ücretlerdeki gelir vergisi istisnasına ilişkin düzenleme kapsamında asgari ücret üzerinden vergi hesaplanmadığından, bu vergiden mahsup esasına dayanan AGİ uygulaması da işlevsiz hale gelmiş ve 7349 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle bu uygulamayı içeren GVK’nın 32. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin bu yeni düzenlemeler, 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılacak olan ücret ödemelerine uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

 

Saygılarımızla,

 

Yakup UYGUN – İbrahim ÖNER

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Döviz Modülü

T.C. M.B. Alış Satış
USD USD 17.9366 TL 17.9689 TL
EURO EURO 18.4687 TL 18.5020 TL
Serbest Piyasa Alış Satış
USD USD 17.9490 TL 18.0060 TL
EURO EURO 18.3580 TL 18.4520 TL
(www.piyasadoviz.com)

Genel Bilgiler

2022-23 SGK PRİMİNE ESAS TABAN VE TAVANI

2022-22 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

TEMMUZ-2022 VERGİ BÜLTEN

HAZİRAN-2022 VERGİ BÜLTEN

2022-18 YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÜNDELİKLER HARCIRAH UYGULAMASI

2022-17 KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE ÇOCUK YARDIMI

2022-16 PERSONEL ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

2022-15 DAĞITILAN KAR PAYLARI ÜZERİNDEN HESAPLAN TEVKİFAT ORANININ %10 DÜŞÜRÜLMESİ

2022-14 2022 YILINDA KDV İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE UYGULANACAK İADE SINIRI