Temmuz 04, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
Ana Sayfa Banner
Yakup UYGUN

Yakup UYGUN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİMLERİNİN HESABINDA DİKKATE ALINACAK TABAN VE TAVAN TUTARLARI

 

 2022 yılının ikinci altı aylık döneminde uygulanacak olan, sosyal güvenlik primine esas kazançların alt ve üst sınırları yeniden belirlendi.

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun, 1 Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe giren 82. maddesinde günlük kazanç sınırları tanımlanmıştır. Buna göre, söz konusu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı olarak hesaplanmaktaydı.

6761 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yukarıda belirtilen hükmünde yer alan “6,5” ibaresi 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “7,5” olarak değiştirilmiştir. Buna göre SGK primine esas kazancın üst sınırı (SGK tavanı) 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren, ilgili dönemde geçerli olan asgari ücret tutarının 7,5 katı olarak hesaplanmaktadır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yaptığı toplantılar sonucunda 2022 yılının ikinci altı aylık döneminde işçiler için geçerli olacak günlük asgari ücret tutarını belirlenmiştir.

Komisyonun bu konuda verdiği 01.07.2022 tarih ve 2022/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 01.07.2022 tarih ve 31883 (mükerer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Buna göre 01.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak sigorta priminin hesabına esas olacak ücretin taban ve tavan tutarları aşağıda belirtilmiştir.

 

 

Taban tutar

Tavan tutar

Dönem

Günlük (TL)

Aylık (TL)

Günlük (TL)

Aylık (TL)

01.07.2022 - 31.12.2022

215,70

6.471,00

1.617,75

48.532,50

 

 

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

Yakup UYGUN  - İbrahim ÖNER

 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

 Asgari Ücret Tespit Komisyonu yaptığı toplantılar sonucunda 2022 yılının ikinci altı aylık döneminde işçiler için geçerli olacak günlük asgari ücret tutarlarını belirlemiştir.

 Komisyonun bu konuda verdiği 01.07.2022 tarih ve 2022/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 01.07.2022 tarih ve 31883 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 01.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak günlük ve aylık asgari ücret tutarları aşağıda belirtilmiştir.

 Brüt asgari ücret tutarı

Komisyon kararı uyarınca 2022 yılının ikinci altı aylık dönminde uygulanacak olan aylık brüt asgari ücret tutarına aşağıda yer verilmiştir:

 

Uygulandığı dönem

Günlük tutar

Aylık tutar

01.07.2022 - 31.12.2022

215,70

6.471,00

 

 1. Net asgari ücret hesaplanması

Ödeme/kesinti türü

01.07.2022-31.12.2022

Brüt asgari ücret

6.471,00 TL

Sosyal güvenlik primi işçi payı (%14)

905,94 TL

İşsizlik sigortası primi işçi payı (%1)

64,71 TL

Gelir vergisi matrahı

4.253,40 TL

Hesaplanan gelir vergisi

0,00 TL

Asgari geçim indirimi (-)

0,00 TL

Kesilecek gelir vergisi

0,00 TL

Damga vergisi

0,00 TL

Kesintiler toplamı

970,65 TL

Net asgari ücret

5.500,35 TL


III. İşverene maliyetin hesaplanması

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında 2022 yılının ikinci altı aylık döneminde asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

 

Brüt asgari ücret

6.471,00 TL

Sosyal güvenlik primi işveren payı (%15,5)*

1.003,01 TL

İşsizlik sigortası primi işveren payı (%2)

129,42 TL

Toplam maliyet

7.603,43 TL


* 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim sağlandığı için, yukarıdaki hesaplamada SGK primi işveren payı (%20,5 - 5 puan =) %15,5 olarak dikkate alınmıştır.

 

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz. 

 Saygılarımızla,

 Yakup UYGUN – İbrahim ÖNER

 

TEMMUZ AYI MALİ TAKVİMİ

 

(13 Temmuz 2022 Çarşamba)

 • Haziran 2022 dönemi çeklere ait Değerli Kağıtlar Vergisi bildirimi ve ödenmesi
 • 16-30 Haziran 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve ödenmesi
 • 16-30 Haziran 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (1 Sayılı Liste) Beyanı ve ödenmesi

(18 Temmuz 2022 Pazartesi)

 • Haziran 2022 Dönemine ait Özel Tüketim Vergisinin (II, III ve IV Sayılı Listeler) Beyanı ve ödenmesi
 • Kaynak Kullanımı Destekleme Fon kesintilerinin Fon’a yatırılması,
 • Haziran 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve ödemesi
 • Banka Sigorta Muamele Vergisi Beyannamesinin (BSMV) verilmesi ve ödenmesi
 • 1475 Sayılı İş Kanunu Gereğince İşten Ayrılan Personele İlişkin Personel Durum Çizelgesinin İŞKUR'a Bildirimi (10'dan Fazla İşçi Çalıştıran İşyerleri)

(20 Temmuz 2022 Çarşamba)

 • Haziran 2022 İlan ve reklam işini mutad meslek olarak ifa edenlerce İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesinin verilmesi ve ödenmesi (BGK Md. 16)
 • Haziran 2022 Eğlence Vergisinin beyanı ve ödenmesi (BGK Md. 22)
 • Haziran 2022 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi beyannamesinin -dağıtım şirketlerince- verilmesi ve ödenmesi (BGK Md. 39)
 • Haziran 2022 Yangın Sigortası Vergisi Beyannamesinin -sigorta şirketlerince verilmesi ve ödenmesi (BGK Md. 44)
 • Haziran 2022 Faiz Vergisi beyanı ve ödenmesi

(25 Temmuz 2022 Pazartesi)

 • 1 – 15 Temmuz 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I.Sayılı Liste) Beyanı ve Ödenmesi

(26 Temmuz 2022 Salı)

 • Haziran 2022 dönemine ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle ilgili Veraset İntikal Vergisinin Beyanı ve ödenmesi
 • Haziran 2022 dönemine ait Özel Tüketim Vergisi Bildirim Formlarının Verilmesi
 • Haziran 2022 Ayına Ait Aylık Sigorta Prim Bildirgesinin Verilmesi
 • Haziran 2022 Ayına Ait Sosyal Güvenlik Destek Primi Bordrosunun Verilmesi

 

    Bir önceki ay kesilen vergilere ilişkin olarak;

 • Haziran 2022 Gelir/kurumlar vergisi mükelleflerince muhtasar beyannamelerinin verilmesi beyanı ve ödemesi
 • Nisan-Haziran 2022 Gelir/kurumlar vergisi mükelleflerince muhtasar beyannamelerinin verilmesi (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler) ve ödemesi
 • Haziran 2022 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajının beyanı ve ödemesi
 • Haziran 2022 Damga Vergisi Beyannamesinin beyanı ve ödemesi
 • Haziran 2022 dönemi 1 ve 2 no’lu KDV beyannamelerinin beyanı ve ödemesi
 • Nisan - Haziran 2022 dönemine ait KDV beyanı ve ödemesi (KDV istisnasından vazgeçen basit usul mükellefler için)
 • 1-15 Temmuz 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve ödenmesi

(01 Ağustos Pazartesi)

 • Haziran 2022 Dönemine ait Aylık Ba Bs Formlarının verilmesi
 • Haziran 2022 Ayına Ait Aylık Sigorta Primlerinin Ödenmesi
 • 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi
 • 7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi
 • Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2021 yılı G.V. 2. Taksit Ödemesi
 • 2022 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • Haziran 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan-Mayıs-Haziran 2022 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
 • Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz. 01.07.2022

 

Saygılarımızla,

 

Yakup UYGUN – İbrahim ÖNER

 

 

Not :  01.07.2022 – 20.07.2022 Tarihleri arası Mali Tatil (5604 Sayılı Kanun)

 

2022 Yılı mali tatili 1 Temmuz 2022 Cuma günü başlayıp, 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü sona ermektedir. Son günü mali tatil veya izleyen 5 gün içersin de olan beyanlar 27 Temmuz 2022 Salı gününe kadar (SGK Bildirgeleri Bu Kapsamda Değildir), bunlara ait ödemeler ise normal ödeme süresi olan 27 Temmuz 2022 tarihinde yapılacaktır.  

 

HAZİRAN AYI MALİ TAKVİMİ

 

(09 Haziran 2022 Perşembe)

 • Mayıs 2022 dönemi çeklere ait Değerli Kağıtlar Vergisi bildirimi ve ödenmesi

(10 Haziran 2022 Cuma)

 • 16-31 Mayıs 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (1 Sayılı Liste) Beyanı ve ödenmesi

(15 Haziran 2022 Çarşamba)

 • Mayıs 2022 Dönemine ait Özel Tüketim Vergisinin (II, III ve IV Sayılı Listeler) Beyanı ve ödenmesi
 • Kaynak Kullanımı Destekleme Fon kesintilerinin Fon’a yatırılması,
 • Mayıs 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve ödemesi
 • Banka Sigorta Muamele Vergisi Beyannamesinin (BSMV) verilmesi ve ödenmesi
 • 1475 Sayılı İş Kanunu Gereğince İşten Ayrılan Personele İlişkin Personel Durum Çizelgesinin İŞKUR'a Bildirimi (10'dan Fazla İşçi Çalıştıran İşyerleri)
 • 1475 Sayılı İş Kanunu Gereğince 50'den Fazla İşçi Çalıştıran Firmaların Sakat İşçi Bildirimi

 (20 Haziran 2022 Pazartesi)

 • Mayıs 2022 İlan ve reklam işini mutad meslek olarak ifa edenlerce İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesinin verilmesi ve ödenmesi (BGK Md. 16)
 • Mayıs 2022 Eğlence Vergisinin beyanı ve ödenmesi (BGK Md. 22)
 • Mayıs 2022 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi beyannamesinin -dağıtım şirketlerince- verilmesi ve ödenmesi (BGK Md. 39)
 • Mayıs 2022 Yangın Sigortası Vergisi Beyannamesinin -sigorta şirketlerince verilmesi ve ödenmesi (BGK Md. 44)
 • Mayıs 2022 Faiz Vergisi beyanı ve ödenmesi
 • Mayıs 2022 dönemine ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle ilgili Veraset İntikal Vergisinin Beyanı ve ödenmesi
 • Mayıs 2022 dönemine ait Özel Tüketim Vergisi Bildirim Formlarının Verilmesi

(27 Haziran 2022 Pazartesi)

 • Mayıs 2022 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilmesi Beyanı ve Ödemesi

 

 

 • Mayıs 2022 Dönemine ait Kurumlar Vergisi ve Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2022 Damga Vergisi Beyannamesinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2022 dönemi 1 ve 2 no’lu KDV beyannamelerinin verilmesi Beyanı ve Ödemesi
 • 1 – 15 Mayıs 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I.Sayılı Liste) Beyanı ve Ödenmesi

 (30 Haziran 2022 Perşembe)

 • Mayıs 2022 Ayına Ait Aylık Sigorta Primlerinin Ödenmesi

 

 • Sanayi ve Ticaret Odası Yıllık Munzam ve Nispi Aidat 1.Taksit Ödemesi
 • Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2021 yılı G.V. 2.(Son) Taksit Ödemesi
 • Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Yatırım İndirimi İstisnası YMM Tasdik Raporu veya İçerisinde Yatırım İndirimi İstisnasının da Değerlendirildiği YMM Tam Tasdik Raporlarının Verilmesi
 • Vakıflar tarafından Yönetmelik gereği verilecek yıllık bildirim formlarının verilmesi.
 • Bilanço Esasına göre defter tutan mükelleflerin ve Ticaret Şirketlerinin 2021 Yılı Yevmiye Defteri Kapanış Tasdikinin yapılması için son gün.
 • Mayıs 2022 Dönemine ait Aylık Ba Bs Formlarının verilmesi
 • 7256 – 7326 Sayılı Kanun Yapılandırma Taksit Ödemesi
 • Yurt Dışı ve Yurt İçi Bazı Varlıkların Bildirilmesi (31.12.2021 tarihinde yayınlanan 5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında güncellenmiştir.)
 • Mayıs 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 2021 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)
 • Aylık yükleme tercihinde bulunmuş mükelleflerin, Mart 2022 Dönemi E-Defter Berat Yükleme işleminin son günü

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz. 01.06.2022

 

Saygılarımızla,

 

Yakup UYGUN – İbrahim ÖNER

 

Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Harcırah Tutarları

(01.01.2022 – 30.06.2022 Dönemi)

 

         25 Ağustos 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6. dönem toplu sözleşme ile kamu görevlilerinin 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin aylıklarının hesaplanmasında kullanılacak aylık ve taban aylık katsayıları belirlenmiştir. Toplu sözleşmede artış oranları; 2022 yılının ilk 6 aylık dönemi için %5, ikinci 6 aylık dönemi için de %7 olarak öngörülmüştür.

Toplu sözleşmenin 8. maddesinde ayrıca enflasyon farkı ödemesine ilişkin hüküm bulunmaktadır.

 1. dönem toplu sözleşmenin yukarıdaki hükümleri kapsamında 01.01.2022-30.06.2022 döneminde uygulanacak aylık katsayısı 0,229979 ve taban aylık katsayısı da 3,59963 olarak açıklanmıştır.

            Gelir Vergisi Kanunu'nun "Gider Karşılıklarında" başlıklı 24. maddesinin 1 numaralı fıkrasının 2. bendi uyarınca; Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memuruna ve hizmet erbabına verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile gündelikler gelir vergisinden istisnadır. Bu gündelikler yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilmektedir. Ancak gündelikler aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa aradaki farkın ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekmektedir.

Bu hüküm kapsamında yurt dışı harcırah uygulamasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi yerinde olacaktır:

 1. Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurt dışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.
 2. Yurt dışı seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için tabloda gösterilen tutarlar % 50 fazlasıyla ödenebilir.
 3. Yurt dışındaki seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yatacak yer temini için fatura karşılığı ödenen tutarın, artırımlı olarak hesaplanan gündelik tutarının % 40'ını aşması halinde, aşan kısmın % 70'i ayrıca ödenebilir. Ancak ilave olarak ödenecek tutar, yukarıdaki açıklamalar kapsamında ekli tablodaki turtalara göre hesaplanan gündeliklerin % 100'ünden fazla olamaz.

 

01.01.2022-30.06.2022 döneminde uygulanması gereken gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları ile yukarıdaki katsayılar kullanılarak hesaplanan yeni gelir dilimlerini gösterir tablo aşağıdadır:

 

Tablo 1:

Brüt aylık tutarı (TL)

Gelir vergisinden istisna gündelik tutarı

5.784,43 ve fazlası

92,00 TL

5.743,03 - 5.784,42

80,00 TL

5.237,08 - 5.743,02

75,00 TL

4.593,14 - 5.237,07

71,00 TL

3.810,06 - 4.593,13

63,00 TL

3.810,05 ve daha aşağısı

62,00 TL

 

Ayrıca yurt dışı gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarları da en son 30 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3468 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmiştir. Buna göre brüt aylık tutarı 5.784,43 TL’den fazla olan çalışanlar için geçerli olmak üzere, 1 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarları aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmaktadır:

Tablo 2:

Ülkeler

Gündelik tutarı

Para birimi

Ülkeler

Gündelik tutarı

Para birimi

ABD

182

ABD Doları

İsviçre

283

İsviçre Frangı

Almanya

164

Euro

İtalya

152

Euro

Avustralya

283

Avustralya Doları

Japonya

31.405

Japon Yeni

Avusturya

166

Euro

Kanada

244

Kanada Doları

Belçika

161

Euro

Kuveyt

50

Kuveyt Dinarı

Danimarka

1.238

Danimarka Kronu

Lüksemburg

161

Euro

Finlandiya

148

Euro

Norveç

1.193

Norveç Kronu

Fransa

160

Euro

Portekiz

155

Euro

Hollanda

156

Euro

Suudi Arabistan

617

Suudi Arabistan Riyali

İngiltere

115

Sterlin

Yunanistan

158

Euro

İrlanda

155

Euro

Kosova

123

Euro

İspanya

158

Euro

Diğer AB Ülkeleri

127

Euro

İsveç

1.359

İsveç Kronu

Diğer Ülkeler

157

ABD Doları

               

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

 

Yakup UYGUN  – İbrahim ÖNER

 

KIDEM TAZMİNATI TAVANI İLE VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK ZAMMI TUTARLARI

 

25 Ağustos 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6. dönem toplu sözleşmede 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin aylıklarının hesaplanmasında kullanılacak aylık ve taban aylık katsayıları belirlenmiştir. Toplu sözleşmede artış oranları; 2022 yılının ilk 6 aylık dönemi için %5, ikinci 6 aylık dönemi için de %7 olarak öngörülmüştür.

Toplu sözleşmenin 8. maddesinde enflasyon farkı ödemesine ilişkin hüküm bulunmaktadır. Buna göre 2021 yılı aralık ayı endeksinin (TÜFE), 2021 yılı haziran ayı endeksine (TÜFE) göre 6 aylık değişim oranının, aynı dönem için öngörülen %3 oranını aşması halinde, katsayıların söz konusu 6 aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın (Ocak 2022) 1’inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılması gerekmektedir.

 1. dönem toplu sözleşmenin yukarıdaki hükümleri kapsamında 01.01.2022-30.06.2022 döneminde uygulanacak aylık katsayısı 0,229979 ve taban aylık katsayısı da 3,59963 olarak açıklanmıştır.

Bu katsayılar kullanılarak 01.01.2022 - 30.06.2022 döneminde;

 1. 2022 Yılında Kıdem Tazminatı Tavanı;

Yeni kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar konulu 06.01.2022 tarih ve 854887 sayılı Sıra No:1 Genelgesi ile duyurulmuştur.

 

         01.01.2022 – 30.06.2022 Tarihleri arasında   10.596,74 TL

Söz konusu Genelge’ye https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2022/01/2022-Yili-Ocak-Ayina-Ait-Mali-ve-Sosyal-Haklara-Iliskin-Genelge.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

 1. 2022 yılında gelir vergisinden müstesna olacak çocuk zammı tutarları;

 

 

01.01.2022 – 30.06.2022

0-6 yaş grubu

114,99 TL

Diğerleri

57,49 TL

 

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

 

Saygılarımızla,

 

Yakup UYGUN  – İbrahim ÖNER

 

PERSONEL ÜCRETLERİNDE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

 

 

25.12.2021 Tarih ve 31700 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında personel ücretlerinde asgari ücret kadarlık kısmına uygulanmak üzere Gelir Vergisi ve Damga Vergisi istisnası düzenlemesi yapılmıştır.  

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinde gelir vergisinden istisna ücretler sayılmaktadır. 7349 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle söz konusu maddenin birinci fıkrasına 18 numaralı bent eklenmiştir.

“18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.).”

Buna göre personelin, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından (5.004 TL) işçi sosyal güvenlik kurumu primi (700,56 TL) ve işsizlik sigorta primi (50,04 TL) düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (4.253,40 TL) gelir vergisinden istisna olarak değerlendirilecektir. Söz konusu istisnadan asgari ücretliler ile asgari ücretin üzerinde ücret alanlar da ücretlerinin asgari ücret kadarlık kısmı için yararlanabileceklerdir.

Personel ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmına damga vergisi istisnası uygulanacaktır. Aşan kısım üzerinden ise % 0,759 oranında damga vergisi hesaplanması yapılacaktır.

Ücretlerdeki gelir vergisi istisnasına ilişkin düzenleme kapsamında asgari ücret üzerinden vergi hesaplanmadığından, bu vergiden mahsup esasına dayanan AGİ uygulaması da işlevsiz hale gelmiş ve 7349 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle bu uygulamayı içeren GVK’nın 32. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin bu yeni düzenlemeler, 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılacak olan ücret ödemelerine uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

 

Saygılarımızla,

 

Yakup UYGUN – İbrahim ÖNER

 

DAĞITILAN TAM MÜKELLEF KAR PAYLARI ÜZERİNDEN HESAPLANAN TEVKİFAT ORANININ %10 DÜŞÜRÜLMESİ

 

 

22.12.2021 Tarih ve 31697 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tam mükellef kurumlar tarafından dağıtılan kâr payları (temettü) üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. maddeleri kapsamında yapılan tevkifatın (stopajın) oranı %15’ten %10’a düşürülmüştür.

 

Tam mükellef kurumlar tarafından Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. maddeleri kapsamında;

- Tam mükellef gerçek kişilere,

- Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara,

- Türkiye’de bir iş yeri veya daimî temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara,

- Dar mükellef gerçek kişilere,

- Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere,

dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) kâr payları (temettü) üzerinden %15 oranında tevkifat (stopaj) yapılması gerekmekteydi. Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir iş yeri veya daimî temsilci aracılığıyla kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara dağıtılan kâr payları üzerinden vergi kesintisi yapılmamaktadır.

Bu kapsamda 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıda belirtilen kâr payları üzerinden yapılan tevkifatın (stopajın) oranı %15’ten %10’a düşürülmüştür.

Bu düzenlenen Karar’la ayrıca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden yapılan tevkifatın (stopajın) oranı da %15’ten %10’a düşürülmüştür.

Konu uygulama CB kararının yayım tarihi olan 22.12.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

 

Saygılarımızla,

 

Yakup UYGUN – İbrahim ÖNER

  

2022 YILINDA KDV İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE UYGULANACAK İADE SINIRI

 

 

21.12.2021 Tarih ve 31696 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 39 Seri No'lu KDV Uygulama Genel Tebliği ile 01.01.2022 indirimli orana tabi işlemlerde iade sınırı 2022 yılı için 25.700 TL olarak belirlenmiştir.

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29.maddesinde; Cumhurbaşkanınca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Cumhurbaşkanınca belirlenen sınırı aşan kısmının, maddede sayılan borçlara yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebileceği hükmü yer almaktadır.

26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün sekizinci paragrafındaki “ 2021 yılı için 18.900 TL” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2022 yılı için 25.700 TL” ibaresi eklenmiştir.

Bu kapsamda indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı, 2022 yılında 25.700 TL olarak uygulanacaktır.

 

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

 

Saygılarımızla,

 

Yakup UYGUN – İbrahim ÖNER

 

 2022 Yılında Uygulanacak Özel İletişim Vergisi tutarı

 

21.12.2021 Tarih ve 31696 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20 Seri Nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile,

 

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:533) ile yeniden değerleme oranı 2021 yılı için %36,20 olarak tespit edilmiştir.

 

Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 01/01/2022 tarihinden itibaren 117,00 TL olarak uygulanacaktır

 

 

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

 

Saygılarımızla,

 

Yakup UYGUN – İbrahim ÖNER

Sayfa 1 / 3

Döviz Modülü

T.C. M.B. Alış Satış
USD USD 16.7935 TL 16.8237 TL
EURO EURO 17.5322 TL 17.5638 TL
Serbest Piyasa Alış Satış
USD USD 16.8070 TL 16.8700 TL
EURO EURO 17.4960 TL 17.5830 TL
(www.piyasadoviz.com)

Genel Bilgiler

2022-23 SGK PRİMİNE ESAS TABAN VE TAVANI

2022-22 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

TEMMUZ-2022 VERGİ BÜLTEN

HAZİRAN-2022 VERGİ BÜLTEN

2022-18 YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÜNDELİKLER HARCIRAH UYGULAMASI

2022-17 KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE ÇOCUK YARDIMI

2022-16 PERSONEL ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

2022-15 DAĞITILAN KAR PAYLARI ÜZERİNDEN HESAPLAN TEVKİFAT ORANININ %10 DÜŞÜRÜLMESİ

2022-14 2022 YILINDA KDV İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE UYGULANACAK İADE SINIRI