SJ Teen - шаблон joomla Авто

SSS

Gümrük Beyannameli Mal İhracı İstisnası  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. ...... 1.1. Gümrük Beyannameli Mal İhracı 1.1.1. İstisnanın Kapsamı ve Beyanı…
Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) İstisnası  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. ........ 1.2. Türkiye’de İkamet Etmeyenlere…
Hizmet İhracı İstisnası  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. ...... 2. Hizmet İhracı 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre yurtdışındaki müşteriler için…
Roaming Hizmetleri İstisnası  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. ..... 3. Roaming Hizmetleri 3.1. Kapsam 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre, uluslararası…
Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetlere ilişkin istisna  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. ..... 4. Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan…
Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar) İstisnası  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. ..... 5. Yolcu Beraberi Eşya…
Türkiye’de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. ...... 6.…
Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. ......  7. Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna 3065 sayılı Kanunun (11/1-b)…
İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. ...... 8. İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması 8.1. Kapsam 3065 sayılı…
Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır.…
Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Tesliminde, Tadil, Bakım ve Onarımında, İmal ve İnşasına İlişkin Alımlarda İstisna  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği…
Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. ..... 2. Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere…
Petrol Arama Faaliyetlerine İlişkin İstisna  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. ...... 3. Petrol Arama Faaliyetlerine İlişkin İstisna 3065 sayılı Kanunun (13/c)…
Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama, İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetlerine İlişkin İstisna  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. ..... 4. Altın, Gümüş,…
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. ...... 5. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine…
Limanlar ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel…
Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. ..... 7. Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere…
Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç Teslimlerinde İstisna  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. ..... 8. Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç Teslimlerinde İstisna…
Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi İstisnası  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. ..... 9. Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk…
Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İşlerinde İstisna  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. ...... 1. Transit ve Türkiye…
İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde İstisna  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. ..... 2. İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde İstisna…
Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluklara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. ..... 1. Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluklara Yapılacak…
Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. ...... 2. Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna…
Yabancı Devletlerin Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensupları ile Uluslararası Kuruluş Mensuplarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır.…
İthalat İstisnası  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. ...... İTHALAT İSTİSNASI 3065 sayılı Kanunun (1/2)nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının…
Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. ...... 1. Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin…
Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Temsilcilikleri ve Bu Teşkilatlara Bağlı Fon ve Özel İhtisas Kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) Resmi Kullanımları İçin Yapılacak…
3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi…
Büyük ve Stratejik Yatırımlara İlişkin İstisna  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. ...... 4. Büyük ve Stratejik Yatırımlara İlişkin İstisna 3065 sayılı Kanunun…
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) KapsamındaYapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. .......…
Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/akademimusavirlik.com.tr/httpdocs/templates/sj_teen/html/pagination.php on line 64 Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/akademimusavirlik.com.tr/httpdocs/templates/sj_teen/html/pagination.php on line 70 Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/akademimusavirlik.com.tr/httpdocs/templates/sj_teen/html/pagination.php on line 64 Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/akademimusavirlik.com.tr/httpdocs/templates/sj_teen/html/pagination.php on line 70
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Yellow Green Blue Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction