SJ Teen - шаблон joomla Авто

2020-25 GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA VERGİ TEVKİFATI %10 DÜŞÜRÜLDÜ

443 defa

GAYRİMENKUL KİRALAMALARNDA GELİR VERGİSİ TEVKİFATI (STOPAJ) %10 DÜŞÜRÜLDÜ

31.07.2020 Tarih ve31202 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan yapılacak vergi kesintisi (tevkifat) oranları belirlenmiştir. Söz konusu Karar’ın 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının 5. bendinde; gayrimenkuller ile GVK’nın 70. maddesinde sayılan diğer mal ve hakların kiralanmasında uygulanan vergi tevkifatı (stopaj) oranları %20 den %10 düşürülmüştür.

2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere; vergi tevkifatı (stopaj) oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) 70’inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %20 oran %10’a,

b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20 olan oran %10’a,

c) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20’ olan oran %10’a,

2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere yukarıdaki tevkifat (stopaj) oranları %10 düşürülmüştür. Bu kapsamda 31.12.2020 tarihine kadar yukarıdaki kapsamda nakden veya hesaben yapılan kira ödemeleri üzerinden %10 oranında gelir vergisi tevkifatı (stopaj) hesaplanacaktır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesi kapsamında yapılacak tevkifat oranları ise 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla belirlenmiştir. Söz konusu Karar uyarınca, kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir. 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu tevkifat oranı da 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere %10’a düşürülmüştür.

Bu uygulama 01.01.2021 tarihinden kadar geçerli olup, 01.01.2021 tarihinden itibaren nakden veya hesaben yukarıdaki kapsamda yapılan ödemelerde vergi tevkifatı (stopaj) oranlar %20 uygulanmaya devam edilecektir.

Kararın uygulaması, 31.12.2020 tarihine kadar nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde 31.07.2020 yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

Yakup UYGUN – İbrahim ÖNER

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Yellow Green Blue Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction