SJ Teen - шаблон joomla Авто

2020-18 YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÜNDELİKLER HARCIRAH UYGULAMASI

1089 defa

2020 Yılında Uygulanacak Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları Harcırah Uygulaması

            1 Eylül 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile kamu görevlilerinin 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin aylıklarının hesaplanmasında kullanılacak aylık ve taban aylık katsayıları belirlenmiştir. Karar’da 2020 yılının ilk 6 aylık dönemi için artış oranı %4, ikinci 6 aylık dönemi için de %4 olarak öngörülmüştür.

Karar’ın 7. maddesinde ayrıca enflasyon farkı ödemesine ilişkin hüküm bulunmaktadır.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın yukarıdaki hükümleri kapsamında 01.01.2020-30.06.2020 döneminde uygulanacak aylık katsayısı 0,146061 ve taban aylık katsayısı da 2,28624olarak hesaplanmıştır.

            Gelir Vergisi Kanunu'nun "Gider Karşılıklarında" başlıklı 24. maddesinin 1 numaralı fıkrasının 2. bendi uyarınca; Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memuruna ve hizmet erbabına verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile gündelikler gelir vergisinden istisnadır. Bu gündelikler yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilmektedir. Ancak gündelikler aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa aradaki farkın ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekmektedir.

Bu hüküm kapsamında yurt dışı harcırah uygulamasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi yerinde olacaktır:

a. Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurt dışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.

b. Yurt dışı seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için tabloda gösterilen tutarlar % 50 fazlasıyla ödenebilir.

c. Yurt dışındaki seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yatacak yer temini için fatura karşılığı ödenen tutarın, artırımlı olarak hesaplanan gündelik tutarının % 40'ını aşması halinde, aşan kısmın % 70'i ayrıca ödenebilir. Ancak ilave olarak ödenecek tutar, yukarıdaki açıklamalar kapsamında ekli tablodaki turtalara göre hesaplanan gündeliklerin % 100'ünden fazla olamaz.

01.01.2020-30.06.2020 döneminde uygulanması gereken gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları ile yukarıdaki katsayılar kullanılarak hesaplanan yeni gelir dilimlerini gösterir tablo aşağıdadır:

Tablo 1:

Brüt aylık tutarı (TL) Gelir vergisinden istisna gündelik tutarı
3.673,82 ve fazlası 66,85 TL
3.647,53 - 3.673,81 56,10 TL
3.326,19 - 3.647,52 52,35 TL
2.917,22 - 3.326,18 49,15 TL
2.419,89 - 2.917,21 43,35 TL
2.419,88 ve daha aşağısı 42,15 TL

Ayrıca yurt dışı gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarları da en son 7 Şubat 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 714 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmiştir. Buna göre brüt aylık tutarı 3.673,82 TL’den fazla olan çalışanlar için geçerli olmak üzere, 1 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarları aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmaktadır:

Tablo 2:

Ülkeler Gündelik tutarı Para birimi Ülkeler Gündelik tutarı Para birimi
ABD 182 ABD Doları İsviçre 283 İsviçre Frangı
Almanya 164 Euro İtalya 152 Euro
Avustralya 283 Avustralya Doları Japonya 31.405 Japon Yeni
Avusturya 166 Euro Kanada 244 Kanada Doları
Belçika 161 Euro Kuveyt 50 Kuveyt Dinarı
Danimarka 1.238 Danimarka Kronu Lüksemburg 161 Euro
Finlandiya 148 Euro Norveç 1.193 Norveç Kronu
Fransa 160 Euro Portekiz 155 Euro
Hollanda 156 Euro Suudi Arabistan 617 Suudi Arabistan Riyali
İngiltere 115 Sterlin Yunanistan 158 Euro
İrlanda 155 Euro Kosova 123 Euro
İspanya 158 Euro Diğer AB Ülkeleri 127 Euro
İsveç 1.359 İsveç Kronu Diğer Ülkeler 157 ABD Doları

           

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

Yakup UYGUN – İbrahim ÖNER

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Yellow Green Blue Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction