SJ Teen - шаблон joomla Авто

NİSAN 2020 VERGI BULTENI

NİSAN AYI MALİ TAKVİMİ

(08 Nisan 2020 Çarşamba)

 • Mart 2020 Dönemi Çeklere ait Değerli Kağıtlar Vergisi bildirimi ve ödenmesi

(10 Nisan 2020 Cuma)

 • 16 - 31 Mart 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (1 Sayılı Liste ) Beyanı ve ödenmesi

(15 Nisan 2020 Çarşamba)

 • Mart 2020 Dönemine ait Özel Tüketim Vergisinin (II, III ve IV Sayılı Listeler) Beyanı ve ödenmesi
 • Kaynak Kullanımı Destekleme Fon kesintilerinin Fon’a yatırılması,
 • Mart 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve ödemesi
 • Mart 2020 Banka Sigorta Muamele Vergisi Beyannamesinin (BSMV) verilmesi ve ödenmesi
 • 1475 Sayılı İş Kanunu Gereğince İşten Ayrılan Personele İlişkin Personel Durum Çizelgesinin İŞKUR'a Bildirimi (10'dan Fazla İşçi Çalıştıran İşyerleri)
 • 1475 Sayılı İş Kanunu Gereğince 50'den Fazla İşçi Çalıştıran Firmaların Sakat Yükümlü ve Terör Maduru İşçi Bildirimi

(20 Nisan 2020 Pazartesi)

 • İlan ve reklam işini mutad meslek olarak ifa edenlerce İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesinin verilmesi ve ödenmesi (BGK Md. 16)
 • Eğlence Vergisinin beyanı ve ödenmesi (BGK Md. 22)
 • Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi beyannamesinin dağıtım şirketlerince verilmesi ve ödenmesi (BGK Md. 39)
 • Yangın Sigortası Vergisi Bey. sigorta şirketlerince verilmesi ve ödenmesi (BGK Md. 44)
 • Faiz Vergisi beyanı ve ödenmesi
 • Mart 2020 Dönemine ait Özel Tüketim Vergisi Bildirim Formlarının Verilmesi
 • Mart 2020 dönemine ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle ilgili Veraset İntikal Vergisinin Beyanı ve ödenmesi

(27 Nisan 2020 Pazartesi)

 • Mart 2020 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının (Muhtasar) Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2020 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının (Muhtasar) Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2020 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak-Mart 2020 Gelir/kurumlar vergisi mükelleflerince muhtasar beyannamelerinin Beyanı ve Ödemesi ( Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler)
 • Mart 2020 Ayına Ait Aylık Sigorta Prim Bildirgesinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2020 Ayına Ait Sosyal Güvenlik Destek Primi Bordrosunun Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2020 Dönemine Ait 1 ve 2 no’lu KDV Beyannamelerinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak-Mart 2020 Dönemi KDV Beyannamelerinin Beyanı ve Ödemesi (beyanı) (KDV İstisnasından vazgeçen Basit Usul Mükellefler İçin)
 • 1 – 15 Nisan 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I.Sayılı Liste) Beyanı ve Ödenmesi
 • Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

(30Nisan 2020 Perşembe)

 • 2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2020 Ayına Ait Aylık Sigorta Primlerinin Ödenmesi
 • Mart 2020 Dönemine ait Aylık Ba Bs Formlarının verilmesi
 • Derneklerin Yıllık Bildirimlerinin verilmesi
 • Sanayi Siciline Kayıtlı Firmaların Yıllık İşletme Cetvellerinin Verilmesi
 • 6736 Sayılı Kanun ve 7020 Sayılı Kanun taksit ödemesi
 • Aralık 2019E-Defter Berat Yükleme işlemi KV Mükellefleri için son günü
 • Ocak 2020 dönemleri E-Defter Berat Yükleme işleminin son günü

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz. 01.04.2020

Saygılarımızla,

Yakup UYGUN – İbrahim ÖNER

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Yellow Green Blue Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction