SJ Teen - шаблон joomla Авто

Yeminli Mali Müşavirlere Tasdiki Zorunlu İşlemler

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER

YILLIK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN YMM’LERE TAM TASDİK

YAPTIRILMASI ZORUNLU DEĞİLDİR.

30.07.1995 tarihinde yayımlanan 18 Nolu SM,SMMM, YMM Kanunu Genel Tebliği ile yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Sözkonusu tebliğin tasdike ilişkin esaslar başlıklı 1.bölümünün, "A Kapsam" başlığı altında; "Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi (tasfiye, birleşme ve devir beyannameleri dahil) vermek durumunda bulunan mükellefler, sözkonusu beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolarını ve bildirimlerini diledikleri takdirde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilirler."

29 Nolu SM, SMMM, YMM Kanunu Genel Tebliğinin 1.Bölümünün 4-Sözleşme Düzenlenmesi ve Sözleşmelerinin Feshi başlıklı bölümünde;

"18 Sıra Nolu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme uyarınca mükellefler diledikleri takdirde tam tasdik hizmetindenyararlanabileceklerdir."

ifadesi yer almıştır. Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; mükelleflerin herhangi bir şartla sınırlı olmaksızın istemeleri halinde tam tasdik hizmetinden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

3568 Sayılı Kanun Çerçevesinde Yeminli Mali Müşavir (YMM) Tasdik Raporu Düzenlenmesi Zorunlu

İşlemleriyle İlgili Hadler:

YMM’ler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanan işlemlerdeki hadler 03/03/2005 tarih ve 25744 sayılı 37 Seri No'lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğ ile 2004 yılı rakamları açıklanmıştır, izlenen yıllar dikkate alınarak yeniden değerleme oranlarınca artırılır. 2013 takvim yılı için 2012 Yılı Yeniden Değerleme Oranı olan %7,80'e göre artırılmış değerler aşağıdaki gibidir.

A)            1 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1- a-c maddesinde yer alan ihracat teslimleri ile ihraç kaydıyla tecil-terkin kapsamında yapılan teslimlerden doğan katma değer vergisi iadesi işlemlerinde, (2013 Yılı her ay için) 389.150.- Türk Lirası

B)             5 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan istisnalarla ilgili işlemlerde 202.650.-Türk Lirası,

C)             6 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan uluslararası taşımacılık hizmetleriyle ilgili katma değer vergisi iadesi işlemlerinde (2013 Yılı her ay için) 389.150.-Türk Lirası,

D)             8 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan araçlar, petrol aramaları ve teşvik belgeli yatırımlarla ilgili iade işlemlerinde (2013 Yılı her ay için) 389.150.-Türk Lirası

E)             9 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 maddesinde yer alan indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerle ilgili iade işlemlerinde (2013 Yılı her ay için) 781.550.- Türk Lirası,

F)             15 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1- b maddesinde yer alan bavul ticareti ve yolcu beraberi eşya ihracatıyla ilgili katma değer vergisi iadesi işlemlerinde (2013 Yılı her ay için) 100.250.- Türk Lirası,

G)             19 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanunun 15 inci maddesinde yer alan diplomatik istisnalar ile ilgili katma değer vergisi iadesi işlemlerinde (2013 Yılı her ay için) 389.150.-Türk Lirası

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Yellow Green Blue Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction