SJ Teen - шаблон joomla Авто

Gelir Vergisi Beyannamesi Verilmeyen Haller

YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Bir kişinin gelirinin birden fazla gelir unsurundan oluşması mümkündür. Bu durumda hangi gelirlerin beyannameye dahil edileceğine ilişkin açıklamalar aşağıdadır.

TAM MÜKELLEFİYETTE;

BEYANNAMEYE DAHİL EDİLMEYECEK GELİRLER (Md.86)

Aşağıdaki gelirler için beyanname verilmeyecektir.

•                Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar.

•                Vergi kesintisine tabi tutulmuş olan mevduat faizleri ve repo gelirleri. (GVK Geç.67)

•                Vergi kesintisine tabi tutulmuş olan özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları. (GVK Geç.67)

•                Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payları (GVK Geç.67)

•                Kurumların 31.12.1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançların dağıtımı dolayısıyla elde edilen kar payları. (GVK Geç.62)

•                Kurumların karlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kar dağıtım işlemleri sonucunda elde edilen kar payları.

•                Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı,

•                Toplamı (2012 için) 1.290 TL’yi aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları.

•                Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler ile birden fazla işverenden alınan ve birden sonraki işverenden alınanların toplamı 25.000 TL’yi aşmayan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler

•                Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve toplamı (2012 için) 25.000 TL’yi aşmayan gayrimenkul ve menkul sermaye iratları

•                Tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan her nevi tahvil ve hazine bonosu gibi menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler.

Diğer gelirler dolayısıyla yıllık beyanname verilmesi durumunda da yukarıda saydığımız bu gelirler yıllık beyannameye dahil edilmeyecektir.

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Yellow Green Blue Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction