SJ Teen - шаблон joomla Авто

Geçici İlmühaber ve Örneği

Unutmayacaklarımız

GEÇİCİ İLMÜHABER

            SANAYİ           VE       TİCARET          ANONİM           ŞİRKETİ

            İSTANBUL

Ticaret Sicil Numarası:

Düzenleme Tarihi

Seri No

Sıra No

 

 

 

ŞİRKETİN :

Şirketin Toplam Nominal Sermayesi

 

Toplam Pay Adedi

 

Bir Hissenin Nominal Değeri

 

ORTAĞIN :

Adı Soyadı

 

Vergi Kimlik Numarası

 

ikametgah Adresi

 

Nominal Sermayesi

 

Hisse Adı

 

İşbu geçici hisse senedi ilmühaberi, yukarıda bedeli ve toplam tutarı belirtilen hisse senetleri yerine kaim olmak üzere verilmiş olup, basıldığında asıl hisse senetleri ile değiştirilecektir.

Bu ilmühaberin muhteviyatında değişiklik gerektiğinde, yenisi düzenlenerek verilecektir.

işbu nama yazılı belgenin başkalanna devri, şirketimizin devir ile ilgili olarak belge üzerinde yazılı izni ve devrin pay defterine kaydedilmesi şartı ile geçeriidir.

Yönetim Kurulu Başkanı       Yönetim  Kurulu     Başkan   Yrd.         Hissedar                Ortağın

Adı Soyadı             Adı          Soyadı    Adı Soyadı

Şirketin Kaşesi      Şirketin   Kaşesi

İmza        imza        İmza

GEÇİCİ İLMÜHABER (A.Ş’LERDE HİSSİ SENEDİ YERİNE GEÇER)

Türkiye’de faaliyet gösteren Anonim Şirketlerin yaklaşık yüzde 95’i ‘aile şirketi’ olduğu için TTK hükümlerine göre Hisse senedi bastırmadan muhasebe kayıtlarını tutmaktadırlar. Oysa Gelir Vergisi Kanununa göre A.Ş Hisselerinin satılmasından doğan “Değer Artışı Kazancı’’ Vergiye tabidir.

Anonim şirketlerde Geçici ilmühaber; ister hamiline ister nama yazılı olsun, hisse senedinin yerini tutmak üzere, bir ara devre için çıkartılan geçici senetler anlamına gelir.

Geçici ilmühaber, gelecekteki hisse senedinin yerini tuttuğu için pay sahipliği haklarını da içeriyor. Ancak geçici olarak çıkarılmalarına rağmen, taşıdıkları pay sahipliği hakları geçici nitelikte değil, kalıcı niteliktedir.

Geçici ilmühaberler; hisse senetleri ile değiştirileceği ve onların yerine geçeceği için, biçim ve kapsam yönlerinden, tıpkı hisse senetleri gibi düzenlenmek zorunda. Hisse senetlerinin ne şekilde düzenleneceği ise, Türk Ticaret Kanunun 413. maddesinde belirlenmiştir. İlmühaberlerin, hisse senetleri ile değiştirilmesi nedeniyle alınan hisse senetlerinin edinme yani "iktisap tarihi olarak", ilmühaberlerin elde edildiği tarih göz önüne alınır.

Geçici ilmühaber çıkarmak için, herhangi bir kurumdan izin almaya gerek yok. Hisse senedine benzeyen bu ilmühaberler, herhangi bir matbaada başarılabileceği gibi, bilgisayarda hazırlanıp çoğaltılması da mümkündür.

Geçici İlmühaberlerin elden çıkartılması durumunda, bundan doğan kazançların vergilendirilmesinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun, hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesine ilişkin hükümlerin uygulanmaktadır. Buna göre; 2006’dan önce edinilen ilmühaberlerin, ‘bir yıl içerisinde’; 1 Ocak 2006’dan itibaren edinilen ilmühaberlerin ise edinme tarihinden itibaren ‘iki yıl içerisinde’ elden çıkarılması halinde, elde edilen kazanç, değer artış kazancı olarak gelir vergisine tabi olacaktır.

Bu süreler geçtikten sonra (İki yıldan sonra) elden çıkarılması halinde elde edilen kazanç ise tutarı ne olursa olsun hiçbir şekilde vergiye tabi tutulmayacaktır.

Maliye Bakanlığı'nın 232 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği (23.03.2000 Tarih ve 23998 sayılı Resmi Gazete) ile yaptığı açıklamaya göre; geçici ilmühaberlerin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde; Gelir Vergisi Kanunu'nun, hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlann vergilendirilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Yellow Green Blue Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction